25. 5. 2020

Jak chytře na UTM autotagging na Facebooku a Instagramu

UTM na Facebooku: autotagging nebo ruční značení?


UTM parametry u placených kampaní na FB a IG


Používání UTM parametrů u Facebooku a Instagramu je celkem výzva, a to z několika důvodů:
 1. Facebook si reklamy zobrazuje kde chce (pokud to neomezíme) – na Facebooku, na Instagramu, v Messengeru nebo v Audience network - s jedním „source“
 2. Pokud si nahráváme náklady na FB do GA přes kampaně a v názvu kampaně máme něco jiného, než v UTM campaign, tak se v GA ocitne kampaň 2x – u jedné jsou vidět náklady a kliknutí (ovšem s nulovými návštěvami) a u druhé návštěvy (ale zase s nulovými náklady apod.)
 3. Není snadné udržet si názvosloví pro pořádek v GA

Naštěstí Facebook přišel s autotaggingem, o kterém ale neví každý. Ten umožňuje jednotlivé UTM parametry propisovat automaticky, což může vypadat třeba takto:

utm_source={{site_source_name}}&utm_medium=social
&utm_campaign={{campaign.name}}&utm_content={{adset.name}}
&utm_term={{ad.name}}

Místo „site_source_name“ se dynamicky propíše:
 • fb – pokud návštěvník přišel z Facebooku
 • ig – pokud návštěvník přišel z Instagramu
 • msg – z Messengeru
 • an – z Audience network
Pozn.: Je třeba myslet na to, že návštěvnost přes referral se v source bude stále značit jako facebook.com, instagram.com apod. Pokud byste to chtěli sjednotit, tak jedině přepisem přes filtry.

Do UTM medium natvrdo propisujeme „cpc“ u vyloženě placených reklam, nebo „social“, pokud jsou to primárně neplacené a nevýkonnostní posty – i přesto, že ty úspěšné následně podpoříme zaplacením. Pokud do příspěvku dáme odkaz třeba přes zkracovač (bit.ly apod.), tak autotagging nemůžeme použít a musíme si UTM parametry sestavit ručně, třeba přes UTM builder. Toto má zajímavá úskalí, která rozepisuji níže.

Do UTM campaign se automaticky propíše název kampaně z Facebooku. Ideální je tedy zadávat ho bez diakritiky a slova oddělená podtržítky, pomlkami nebo plusky, příp. svislítky – jak je kdo zvyklý. Na základě toho potom dochází k párování návštěv, tržeb a nákladů, pokud je posíláme do GA. Osobně doporučuji používat podtržítka a pomlky. Pluska GA nahrazují mezerami a svislítka, mezery a jiné se někdy přepisují zástupnými znaky.

Do UTM content se dynamicky propisuje název Ad setu (reklamní sestavy).

Do UTM term se analogicky propisuje název reklamy z FB business manageru.


Pokud potřebujeme, můžeme některý z UTM parametrů vyměnit za Placement (např. &utm_content={{placement}} ), čímž zjistíme umístění, ze kterého se návštěvník proklikl a které může nabývat těchto hodnot:
 • Facebook_Desktop_Feed
 • Facebook_Mobile_Feed
 • Facebook_Right_Column
 • Facebook_Marketplace
 • Messenger_Home
 • Instagram_Feed
 • Instagram_Stories
 • Instagram_Explore

Vyhodnocování placených kampaní na sociálních sítích


Při vyhodnocování mě v základním manažerském přehledu zajímají výkony (např. PNO) kampaní v GA takto:
 • fb+ig / referral
 • fb+ig / social
 • fb+ig / cpc , toto rozděleno zvlášť na remarketing, který označujeme jako DynREM v campaign name a bez remarketingu (včetně source "msg" a "an")
V Google Analytics filtrováno takto:
 • Referral: fb|facebook|ig|instagram / referral (ty zkrácené verze jsou relevantní jen pokud přepisujeme původní verze přes filtry)
 • Social: fb|facebook|ig|instagram|IGshopping / social
 • CPC jen remarketing: fb|facebook|ig|instagram|msg|an / cpc campaign obsahuje "DynREM"
 • CPC bez remarketingu: fb|facebook|ig|instagram|msg|an /cpc campaign neobsahuje "DynREM"
 • Celkem

...a potom ještě zvlášť Facebook a Instagram:
 • Jen FB: fb|facebook|msg|an / cpc|social
 • Jen IG:  ig|instagram|IGshopping / cpc|socialUTM parametry u neplacených postů na FB a IG, které následně platíme


Autotagging na neplacené příspěvky nefunguje, takže tam do source můžeme dát "fb", pokud se jedná o příspěvěk na Facebooku, nebo "ig" na Instagramu.

U příspěvků, které se rozhodneme následně zaplatit, máme 2 možnosti, z nichž ani jedna není ideální:
    a) vzít UTM parametry z neplaceného příspěvku a použít je ve stejné podobě i u placeného postu
    b) vložit nové UTM parametry pomocí autotaggingu, např. pomocí zápisu výše takto: utm_source={{site_source_name}}&utm_medium=social
&utm_campaign={{campaign.name}}&utm_content={{adset.name}}
&utm_term={{ad.name}}

U verze a) budeme mít v GA sjednocená data u každého příspěvku, ať už ho platíme nebo ne. Na druhou stranu nebudeme mít rozlišené, odkud zákazník přišel (fb, ig…), ze kterého ad setu, ze které reklamy, příp. placementu.
Zádrhel u verze b) bude v tom, že u neplaceného příspěvku budeme mít UTM parametry zadané ručně, ale u následně placeného pak autotaggingové UTM. Pokud se tedy někdo proklikne přes odkaz v příspěvku a přes tlačítko u příspěvku, tak to bude generovat různé UTM parametry a v GA si výsledky jednoduše nezobrazíme společně. Jednotící označení může být alespoň „social“ v UTM medium. Pokud to chceme sledovat přesně, tak bychom třeba mohli přepsat nebo vymazat odkaz z příspěvku, ale vynulovaly by se nám interakce s příspěvkem (počty lajků, sdílení apod.), což by byla škoda.

Výhodou verze b) je, že bychom viděli, odkud návštěvníci přišli - jestli z ig nebo fb a příp. z jakého placementu (feed, pravý sloupec apod.).
Taky pokud bychom mysleli na to, že bychom do campaign name dávali to stejné, co jsme měli v UTM campaign neplaceného příspěvku, tak by se nám v Google Analytics spojily tržby s náklady u tohoto příspěvku (viděli bychom tak tržby z neplaceného i placeného příspěvku oproti nákladům placeného příspěvku).
Pokud to tak neuděláme, tak se neplacený a placený příspěvek bude v GA zobrazovat pod jiným campaign name. Záleží tedy, jak to kdo chce zkoumat do hloubky.

Pozn. k dalšímu způsobu vyhodnocování: Pokud si vhodně označíme názvy kampaně, sady reklam a názvy reklam tak, že do nich propisujeme potřebné údaje, tak se výsledky dají detailně zkoumat přes kontingenční tabulku tím, že si z FB vyexportujeme výsledky, rozdělíme si údaje z názvů kampaní a spol. do sloupců, vytvoříme si kontingenčku s počítanými sloupci, jako je PNO apod. Jen je třeba myslet na to, že se jedná o data Facebooku, která nebudou sedět s daty GA a že takto uvidíme jen placené kampaně.


Specifické odkazy u Instagramu


Aby bylo vyhodnocování ještě přesnější, je fajn označit i další místa na Instagramu, odkud mohou zákazníci chodit:
 • z profilu - tam máme source "ig", medium "social", campaign "profile", tedy ?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_campaign=profile, ideálně s použitím zkracovače, ať to nějak vypadá
 • z shoppable tags (reklamy s označeným zbožím z katalogu) - teď je Instagram značí nešťastně jako "IGShopping / Social", což by nebylo od věci přes filtry v GA přepisovat jako: source "ig", medium "social", campaign "IGShopping"
 • u nereklamních stories přidávat UTM na swipe-up: source "ig", medium "social", campaign "Instagram_Stories+swipe-up", tedy například ?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_campaign=Instagram_Stories+swipe-up+nejaky+nazev+kampane
 • mimochodem podobně se dá zjišťovat i návštěvnost od influencerů, pokud mají na stories swipe-up a přidají si na odkaz UTM parametry, které jim předámePoužíváte značení odkazů ze sociálních sítí jinak? Podělte se prosím v komentářích níže.

Žádné komentáře:

Okomentovat